Ympäristölle pahat lääkejäämät

  • laakejaamat

Tehostettu jätevedenpuhdistus ja kuluttajien toimintaan vaikuttaminen voisivat vähentää lääkejäämiä ympäristössä.

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Lauri Äystö kertoo lääkejäämistä vesistöissä.

Mitä reittejä pitkin lääkeaineet kantautuvat ympäristöön?

– Jätevedet oletetaan usein merkittävimmäksi väyläksi, mutta lääkeaineita voi päätyä ympäristöön myös karjan lannassa ja muiden lääkittyjen eläinten jätöksissä sekä jätevesilietepohjaisia materiaaleja hyödynnettäessä.

Eivätkö käyttämättömät lääkkeet päädykään takaisin apteekkeihin hävitettäväksi?

– Eivät. Karkeiden arvioiden mukaan noin kolmannes Suomessa syntyvästä lääkejätteestä hävitetään epäasianmukaisesti. Lääkeaineet tulee palauttaa apteekkiin, josta ne toimitetaan ongelmajätteenkäsittelyyn.

Millaisia lääkeaineita Suomen luonnosta on löytynyt?

– Pintavesistä on havaittu yleisesti esimerkiksi ibuprofeenia, naprokseenia, karbamatsepiinia ja betsafibraattia. Näiden lisäksi puhdistetuista jätevesistä ja pintavesistä on havaittu korkeita pitoisuuksia hydroklooritiatsidia ja metoprololia.
– Tutkimus ja analytiikka ovat pitkään keskittyneet vain pieneen ainejoukkoon. Analytiikan kehittyessä löydetään usein uusia aineita ja todetaan jo tuttujen aineiden esiintyvän oletettua yleisemmin.

Millaisia vaikutuksia lääkeaineilla on eläimiin ja kasveihin?

– Lääkeaineiden ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta kattavasti. Yksi lääkeainekuormituksen riskeistä on antibioottiresistenssin yleistyminen, jonka seurauksena yhä useammat antibiootit voivat menettää tehonsa taudinaiheuttajia vastaan.
– Esimerkiksi mielialalääke oksatsepaamin sekä ehkäisypillereissä käytetyn synteettisen hormonin, etinyyliestradiolin, on havaittu voivan vaikuttaa kalojen käyttäytymiseen. Vaikutukset voivat olla dramaattisiakin. Kanadalaisessa kenttäkokeessa erään kalalajin kanta romahti koejärvessä, kun järvi altistettiin etinyyliestradiolille seitsemän vuoden ajan. Pakistanissa korppikotkien kannat romahtivat, kun karjaa lääkittiin diklofenaakilla ja linnut söivät lääkittyjen eläinten raatoja.

Miten lääkkeiden ympäristövaikutuksia voidaan säädellä?

– Esimerkiksi jätevedenpuhdistustekniikkaa tutkitaan eri puolilla maailmaa. Sveitsissä on jo ryhdytty käytännön toimiin lääkeaineiden poistamiseksi jätevesistä. Suomessa on meneillään EPIC-hanke, joka etsii ratkaisuja lääkepäästöjen vähentämiseen niin alkuperäisellä päästölähteellä kuin jätevedenpuhdistamoilla.

Myös lääkkeiden käytön optimointi vähentää ympäristövaikutuksia, eli käytetään sopivia lääkkeitä vain tarpeeseen ja tarvittavan ajan. Apteekin asiantuntija auttaa tarvittaessa lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa.

Lisätietoa EPIC-hankkeesta: Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC), www.syke.fi/hankkeet/epic

Lyhyesti:

  • Lääkejäämiä syntyy kotien lisäksi maataloudessa, hoitolaitoksissa, sairaaloissa ja lääketehtailla.
  • Lääkeaineet esiintyvät vesistöissä ja jätevesissä monimuotoisina cocktaileina, eivät yksittäisinä yhdisteinä.
  • Lääkejäämiä erittyy ihmisestä pääasiassa jätöksissä. Ihmisen ulkoisesti käyttämiä lääkeaineita voi päätyä viemäriin esimerkiksi suihkussa ja käsiä pestessä.
  • Ibuprofeenia käytetään vuosittain noin 120 000 kg. Puhdistamoille siitä päätyy 8 000 kg ja vesistöihin 130 kg.
  • EPIC-hanke selvittää, miten kunnalliseen jäteveteen päätyviä lääkejäämiä voi vähentää.

Lue lisää:

Palauta lääkejäte aina apteekkiin

Uusimmat


Uusi Avainapteekit-lehti on ilmestynyt!
Hae omasi lähimmästä Avainapteekista
tai lue digiversio täältä.

 

 


Lue bloggaajamme Kaijan blogia.

Ristikkovastaukset

Lähetä Avainapteekit-lehden ristikkovastaukset tästä.


Sinustako Avainasiakas?

Avainapteekit tarjoavat avaimet terveytesi ja hyvinvointisi parhaaksi elämän eri tilanteisiin ammattitaidolla ja aidolla sydämellä. Tutustu etuihin ja liity Avainasiakkaaksi!

Liity Avainasiakkaaksi

Lue lisää eduista

Lähin Avainapteekkisi

Tilaa uutiskirje