Vastuullista kauppaa apteekeissa

  • itseasiasta

Apteekin toimintaa ohjaa eettinen ohjeistus ja se perustuu koeteltuihin arvoihin ja jatkuvuuteen.

Apteekkien sanotaan olevan vastuullinen osa suomalaista terveydenhuoltoa. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Yksi apteekin perustehtävistä on huolehtia alueen asukkaiden lääkehuollosta. Saatavilla on myös esimerkiksi harvinaisempia lääkkeitä riippumatta siitä, missä päin Suomea apteekki sijaitsee.

Apteekeissa voi asioida ilman ajanvarausta. Aina, kun apteekki on auki, paikalla on koulutettu asiantuntija antamassa ohjeet lääkkeen käyttöön. Tarvittaessa asiakasta opastetaan sairauksien lääkkeettömään hoitoon ja annetaan neuvoja terveellisiin elämäntapoihin.

Henkilökunnalla on valmiudet myös tunnistaa tilanteet, jolloin asiakas on hyvä ohjata lääkärin vastaanotolle.

Apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat osa terveydenhuollon henkilöstöä, jolloin myös toiminnan perusta on ammatillinen tieto ja osaaminen. Apteekkarin on huolehdittava, että henkilökuntaa on riittävästi ja että sitä koulutetaan. Apteekin henkilökunta kouluttautuu myös oma-aloitteisesti, sillä osaamisen ajan tasalla pysyminen on jokaisen apteekissa työskentelevän velvoite.

Apteekkihenkilökunnan antama lääkeneuvonta on luotettavaa, tarkkaa, ymmärrettävää ja riippumatonta. Henkilökunnan on varmistettava, että asiakas ymmärtää lääkityksensä tarkoituksen, käytön, haitat, hyödyt ja riskit mahdollisimman hyvin.

Apteekit huolehtivat asiakkaiden tuomien, käyttämättömäksi jääneiden ja vanhentuneiden lääkkeiden asiallisesta hävittämisestä, ympäristönsuojelun huomioiden.

Mutta eikö apteekkien pyörittämisessä ole ensisijaisesti kyse liiketoiminnasta ja voittojen maksimoinnista?

Apteekin henkilökunnan on toimittava sen tiedon ja taidon mukaisesti, jota farmaseuttinen koulutus, ammatissa saatu kokemus ja asiakkaan tilanne edellyttävät. Lääkkeiden myynti ei siis ole itsetarkoitus, vaan toiminnan perusteena on aina hoidon tarve ja terveyttä edistävät tavoitteet.

Apteekkien velvoite on myös huolehtia lääkkeiden saatavuudesta sellaisessakin erityistapauksessa, kun se vaatii ylimääräistä työtä eikä ole taloudellisesti kannattavaa.

Yksi erityispiirre apteekkien liiketoiminnassa on se, että apteekin asiakkaita ei varta vasten houkutella asiattomaan tai liialliseen lääkkeiden käyttöön. Esimerkiksi särkylääkkeitä ei myydä ja markkinoida paljousalennuksilla tyyliin ”osta kolme, maksa kaksi”.

Miten apteekeissa suhtaudutaan vaihtoehtoisia hoitomuotoja haluaviin asiakkaisiin?

Apteekkien toiminta ei saa olla ristiriidassa farmasian tai muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa. Asiakkaan näkemykset tai elämänkatsomus otetaan kuitenkin huomioon, ja asiakkaan vapautta valita itsehoitolääkkeensä tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja kunnioitetaan. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti.

Apteekkihenkilökunnalla on kuitenkin vastuu siitä, että asiakas saa riittävästi tietoa valintansa tueksi. Apteekin valikoimaan kuuluu vain sellaisia tuotteita, joiden laatu ja turvallisuus on varmistettu. Apteekkitoiminta perustuu koeteltuihin arvoihin ja jatkuvuuteen.

Onko apteekeissa työskentelevillä vaitiolovelvollisuus?

On. Apteekkihenkilökunta on velvollinen pitämään salassa asiakkaan sairautta, lääkehoitoa tai muita henkilökohtaisia asioita koskevat tiedot, ellei asiakas ole antanut suostumustaan tietojen välittämiseen. Henkilökunta ei edes keskustele asiakkaan lääkehoitoon liittyvistä asioista muutoin kuin harkiten ja vain silloin, kun asiakkaan etu ja asioiden hoitaminen sitä edellyttävät.

Myös asiakkaan lääkitystä koskevia tietoja katsotaan vain silloin, kun kyse on hoidon kannalta tarpeellisten tarkistusten tai selvitysten tekemisestä. Hienotunteisuus ja salassapito ulottuu apteekin toimitiloihin. Niiden tulee olla yksilölliseen ja luottamukselliseen asiointiin sopivat.

Tiesitkö...

  • Apteekin toimintaa ohjaa eettinen ohjeistus
  • Henkilökunnan osaamiseen panostetaan
  • Apteekissa on aina paikalla koulutettu asiantuntija
  • Lääkkeiden myyminen ei ole itsetarkoitus
  • Myös harvinaisia lääkkeitä on saatavilla
  • Toiminta perustuu koeteltuihin arvoihin ja jatkuvuuteen

Lähde: Apteekkitoimikunnan eettiset ohjeet

Uusimmat


Uusi Avainapteekit-lehti on ilmestynyt!
Hae omasi lähimmästä Avainapteekista
tai lue digiversio täältä.

 

Nettibanneri_madoton
Nettibanneri_Aco
Nettibanneri_Nicotinel
Nettibanneri_NudriDrink
Nettibanneri_Vichy

Lue bloggaajamme Kaijan blogia.

Ristikkovastaukset

Lähetä Avainapteekit-lehden ristikkovastaukset tästä.


Sinustako Avainasiakas?

Avainapteekit tarjoavat avaimet terveytesi ja hyvinvointisi parhaaksi elämän eri tilanteisiin ammattitaidolla ja aidolla sydämellä. Tutustu etuihin ja liity Avainasiakkaaksi!

Liity Avainasiakkaaksi

Lue lisää eduista

Lähin Avainapteekkisi

Tilaa uutiskirje