Lääkekorvaukset: Mikä muuttuu vuonna 2017

  • itseasiasta

Hallituksen määrittelemät lääkesäästötoimenpiteet leikkaavat korvauksia myös vuonna 2017.

Lääkekorvaukset muuttuvat vuoden 2017 alusta. Yhteiskunnallisia lääkesäästöjä haetaan muun muassa lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän laajentamisella sekä lääkkeiden korvausjärjestelmän muutoksilla.

Mitä hallituksen lääkesäästöillä tarkoitetaan?

Kelan lääkekorvausmenot rasittavat julkista taloutta. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan niihin liittyen tehdään 150 miljoonan euron pysyvät säästöt. Osa säästöistä, 25 miljoonaa euroa, tehtiin vuonna 2016. Niistä pysyviksi jäi 16 miljoonaa. Vuodelle 2017 kohdistuu siis 134 miljoonan euron säästötarve.

Miksi säästöihin on päädytty?

Yhteiskunnan lääkekustannukset ovat nousseet merkittävästi. Nousu johtuu osittain uusista ja kalliista lääkkeistä, osittain vaikeampien sairauksien, kuten monien syöpien, hoidon siirtymisestä avohoitoon sekä väestön ikääntymisestä. Kustannusnousuun on päätetty puuttua talouden kestävyysvajeen vuoksi.

Miten säästöjä toteutettiin vuonna 2016?

Vuoden 2016 alussa otettiin käyttöön kansalaisten 50 euron alkuomavastuu. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu nousi 3 eurosta 4,5 euroon, ja katon ylityksen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu nousi 1,5 eurosta 2,5 euroon. Peruskorvausprosentti nousi 35:stä 40:een. Viitehintajärjestelmä laajennettiin kos-kemaan lääkelaastareita.

Miten säästötavoitteita toteutetaan vuonna 2017?

Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Epilepsialääkkeet liittyvät lääkevaihdon piiriin muissa kuin epilepsiaa koskevissa käyttötilanteissa. Kalliita lääkkeitä toimitetaan kerralla enimmillään yhden kuukauden tarvetta vastaava määrä. Kalliilla lääkkeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkkeitä, joiden hinta ylittää tuhat euroa pakkaukselta.

Mihin erityisen paljon käytettyihin lääkkeisiin säästöt kohdistuvat, ja miten?

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirtyvät ylemmästä erityiskorvausluokasta eli kokonaan korvattavista alempaan erityiskorvausluokkaan, eli niistä korvataan 65 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan valtaosalla diabeteslääkkeitä käyttävistä omavastuu nousee alle sata euroa vuodessa.

Miten lääkesäästötoimenpiteet muuten vaikuttavat apteekkien asiakkaisiin?

Lääkeyrityksiin ja apteekkeihin kohdistuvilla toimenpiteillä lisätään lääkkeiden hintakilpailua, mikä puolestaan keventää niin asiakkaiden kuin Kelankin lääkelaskuja. Joillekin asiakkaille uudistukset näkyvät käytännössä siten, että apteekissa tulee käytyä aiempaa tiheämmin. Lisäksi uudistukset edellyttävät myös kodeissa aiempaa tarkempaa lääkkeiden kulutuksen ja riittävyyden seurantaa.

Lyhyesti:

  • Koteihin kertyvien ylimääräisten lääkkeiden määrää yritetään rajoittaa.
  • Lääkehävikki tulee kalliiksi yhteiskunnalle.
  • Vuosittainen alkuomavastuu on edelleen 50 euroa.
  • Toimitusvälien seurantaan kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.
  • Lääkekorvauksia leikkaamalla pyritään pienentämään julkisia menoja.
  • Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirtyvät aiempaan erityiskorvausluokkaan.

Asiantuntijat: Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikön johtaja Liisa Siika-aho sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä viestintäjohtaja Erkki Kostiainen Apteekkariliitosta.

UusimmatYstävänpäivä_banneri_215x400_netti_uutiskirje

Avainapteekit-lehti

Avainapteekit tarjoukset_etusivu

Ristikkovastaukset

Lähetä Avainapteekit-lehden ristikkovastaukset tästä.


Sinustako Avainasiakas?

Avainapteekit tarjoavat avaimet terveytesi ja hyvinvointisi parhaaksi elämän eri tilanteisiin ammattitaidolla ja aidolla sydämellä. Tutustu etuihin ja liity Avainasiakkaaksi!

Liity Avainasiakkaaksi

Lue lisää eduista

Lähin Avainapteekkisi

Tilaa uutiskirje