Miten lääke hinnoitellaan?

  • 0516_itseasiasta

Lääkeyhtiö määrittelee tuotteensa hinnan. Viranomainen puolestaan määrittelee korvattavien lääkkeiden hintatason. Apteekit eivät päätä lääkkeiden hinnoista. 

Lääke maksaa saman verran kaikissa Suomen apteekeissa ja apteekkien verkkopalveluissa. Hinnat voivat muuttua kahden viikon välein. Apteekki ei itse voi päättää lääkkeen hintaa. Tämä koskee niin reseptilääkkeitä kuin ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä.

Mikä taho päättää, kuinka paljon lääke maksaa?

Lääkkeen hinnan päättää aina lääkeyritys. Jos se haluaa, että lääkkeestä myönnetään Kela-korvaus, sen pitää neuvotella sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Lääkkeiden hintalautakunnan HILAn kanssa lääkkeelle yhteiskunnan hyväksymä hintataso, josta korvaus voidaan myöntää.

Mistä osasista muodostuu se hinta, jonka apteekin asiakas näkee?

Lääkkeen vähittäishinta apteekissa koostuu tukkuhinnasta, apteekin katteesta ja arvonlisäverosta, joka on lääkkeissä 10 prosenttia. Lääkkeen tukkuhinnan on lääkelain mukaan oltava kaikille apteekeille sama.

Tukkuhinnasta lasketaan lääkkeen vähittäishinta valtion päättämän laskentataulukon eli lääketaksan avulla. Reseptilääkkeiden hinnoille ja ilman reseptiä myytävien lääkkeiden hinnoille on molemmille oma laskentataulukkonsa.

Näin saatuun hintaan lisätään vielä arvonlisävero. Apteekin katteesta vähennetään valtiolle tilitettävä, veroluonteinen apteekkimaksu, joka kasvaa apteekin koon kasvaessa. Kalliimmissa lääkkeissä se voi olla samansuuruinen kuin apteekin saama kate, joilloin niistä ei jää isommille aptekille voittoa ollenkaan.

Miksi lääkkeissä ei ole samanlaista hintakilpailua kuin monissa muissa tuotteissa?

Lääkkeiden hinnoilla kyllä kilpaillaan, mutta kilpailu käydään lääkeyritysten välisenä tukkuhinnoilla. Kun tukkuhinta laskee, laskee automaattisesti myös vähittäishinta. Näin myös samalla varmistetaan, että lääkkeen hinta on kaikille asiakkaille sama.
Lääkkeen samaa hintaa kaikkialla Suomessa on pidetty tärkeänä kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Miten lääkkeiden hinnat ovat kehittyneet?

Tilastokeskuksen mukaan reseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet viime vuosien aikana. Lääkkeiden käyttäjät maksavat nyt noin viidenneksen vähemmän reseptilääkkeistään kuin kymmenen vuotta sitten. Reseptivapaiden lääkkeiden hinnat ovat pysyneet jo vuosien ajan kutakuinkin ennallaan. Samassa ajassa kuluttajahinnat kaiken kaikkiaan eli ne hinnat, jotka kuluttajat tavaroista ja palveluista maksavat veroineen päivineen, ovat nousseet 20 prosentilla, ruoan hinta jopa yli 25 prosenttia. 


Lisätietoa netissä lääkkeiden hallinnosta ja valvonnasta: Stm.fi/laakkeet/hallinto

Asiantuntijana toimi Apteekkariliiton viestintäjohtaja, proviisori 
Erkki Kostiainen.

UusimmatAvainapteekit-lehti

Avainapteekit-lehden löydät myös Facebookista.


Ristikkovastaukset

Lähetä Avainapteekit-lehden ristikkovastaukset tästä.


Sinustako Avainasiakas?

Avainapteekit tarjoavat avaimet terveytesi ja hyvinvointisi parhaaksi elämän eri tilanteisiin ammattitaidolla ja aidolla sydämellä. Tutustu etuihin ja liity Avainasiakkaaksi!

Liity Avainasiakkaaksi

Lue lisää eduista

Lähin Avainapteekkisi

Tilaa uutiskirje